Xe Minh Hà

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Hà với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Hà

Tuyến đường Giá vé
Bắc Giang - Bắc Giang đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bắc Giang - Bắc Giang 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Hà

 Trụ sở: Nhà xe Minh Hà, Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang