Xe Minh Hạnh

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Hạnh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Hạnh

Tuyến đường Giá vé
Hoài Ân - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Hoài Ân - Bình Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Hạnh

 Trụ sở: 92 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh