• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
Xe Minh Kiệm

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Kiệm với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Kiệm

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Phú Thọ - Phú Thọ 1 chuyến/ngày
Phú Thọ - Phú Thọ đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Kiệm

 Trụ sở: 113 Âu Cơ, Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ