Xe Minh Nhật

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Nhật với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Nhật

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Đại Lộc - Quảng Nam 1 chuyến/ngày
Đại Lộc - Quảng Nam đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Nhật

 Trụ sở: Đại Đồng, Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam