Xe Minh Quân (Phú Thọ)

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Quân (Phú Thọ) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Quân (Phú Thọ)

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Hạ Hòa - Phú Thọ 1 chuyến/ngày
Hạ Hòa - Phú Thọ đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Quân (Phú Thọ)

 Trụ sở: Hiền Lương, Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ