Xe Minh Thới

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Thới với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Thới

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Đạ Tẻh - Lâm Đồng 2 chuyến/ngày
Đạ Tẻh - Lâm Đồng đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Thới

 Trụ sở: 62, đường 3/2, thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng