Xe Minh Thư

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Thư với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Thư

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Đạ Huoai - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày
Đà Lạt - Lâm Đồng đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đà Lạt - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bảo Lộc - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Thư

 Trụ sở: 01 Tô Hiến Thành, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng