Xe Minh Tơ

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Tơ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Tơ

Tuyến đường Giá vé
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Tơ

 Trụ sở: Thôn 2, Đức Phú, Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận