Xe Minh Trí Limousine - Đà Lạt

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Trí Limousine - Đà Lạt với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Trí Limousine - Đà Lạt

Tuyến đường Giá vé
Đà Lạt - Lâm Đồng đi Nha Trang - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày
Nha Trang - Khánh Hòa đi Đà Lạt - Lâm Đồng 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Trí Limousine - Đà Lạt

 Trụ sở: 51 Mạc Đĩnh Chi (số cũ 35), Phường 4, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng