Xe Mười Phượng

So sánh giá vé lịch trình xe Mười Phượng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mười Phượng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phù Mỹ - Bình Định 1 chuyến/ngày
Phù Mỹ - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mười Phượng

 Trụ sở: Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định