Xe Nam Hà

So sánh giá vé lịch trình xe Nam Hà với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Nam Hà

Tuyến đường Giá vé
Bố Trạch - Quảng Bình đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 2 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Bố Trạch - Quảng Bình 2 chuyến/ngày
Bố Trạch - Quảng Bình đi Hội An - Quảng Nam 2 chuyến/ngày
Bố Trạch - Quảng Bình đi Huế - Thừa Thiên-Huế 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Nam Hà

 Trụ sở: Tiểu khu 2, Thị Trấn Nông Trường - Việt Trung , Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình