Xe Nam Phát

So sánh giá vé lịch trình xe Nam Phát với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Nam Phát

Tuyến đường Giá vé
Tân Châu - Tây Ninh đi Đơn Dương - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày
Đà Lạt - Lâm Đồng đi Tây Ninh - Tây Ninh 2 chuyến/ngày
Tân Châu - Tây Ninh đi Đà Lạt - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày
Đơn Dương - Lâm Đồng đi Tân Châu - Tây Ninh 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Nam Phát

 Trụ sở: 1049 Cách Mạng Tháng 8, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh