Xe Ngọc Châu

So sánh giá vé lịch trình xe Ngọc Châu với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngọc Châu

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Đức Linh - Bình Thuận 4 chuyến/ngày
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 4 chuyến/ngày
Đức Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngọc Châu

 Trụ sở: 18 Ngô Gia Tự, Võ Xu, Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận