Xe Ngọc Chinh

So sánh giá vé lịch trình xe Ngọc Chinh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngọc Chinh

Tuyến đường Giá vé
Trà Vinh - Trà Vinh đi Phan Thiết - Bình Thuận 0 chuyến/ngày
Phan Thiết - Bình Thuận đi Trà Vinh - Trà Vinh 0 chuyến/ngày
Phan Thiết - Bình Thuận đi Vĩnh Long - Vĩnh Long 0 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngọc Chinh

 Trụ sở: Nguyên Đan, P7, Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh