Xe Ngọc Huyền

So sánh giá vé lịch trình xe Ngọc Huyền với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngọc Huyền

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 2 chuyến/ngày
Thuỷ Nguyên - Hải Phòng đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngọc Huyền

 Trụ sở: Hải Dương, Hải Phòng, An Dương, TP. Hải Phòng