Xe Ngọc Sơn (Thanh Hóa)

So sánh giá vé lịch trình xe Ngọc Sơn (Thanh Hóa) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ngọc Sơn (Thanh Hóa)

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thọ Xuân - Thanh Hóa 2 chuyến/ngày
Thọ Xuân - Thanh Hóa đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ngọc Sơn (Thanh Hóa)

 Trụ sở: Khu 8, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa