Xe Nhật Đoan Limousine

So sánh giá vé lịch trình xe Nhật Đoan Limousine với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Nhật Đoan Limousine

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Bảo Lộc - Lâm Đồng 20 chuyến/ngày
Bảo Lộc - Lâm Đồng đi Sài Gòn 20 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Nhật Đoan Limousine

 Trụ sở: 100 Mạc Đĩnh Chi, Phường 2, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng