Xe Nhật Huy

So sánh giá vé lịch trình xe Nhật Huy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Nhật Huy

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tuy Phước - Bình Định 1 chuyến/ngày
Tuy Phước - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Nhật Huy

 Trụ sở: Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định