Xe Nhựt Hương

So sánh giá vé lịch trình xe Nhựt Hương với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Nhựt Hương

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tây Hòa - Phú Yên 1 chuyến/ngày
Tây Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Nhựt Hương

 Trụ sở: Thôn Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên