Xe Ninh Chiểu

So sánh giá vé lịch trình xe Ninh Chiểu với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Ninh Chiểu

Tuyến đường Giá vé
Vinh - Nghệ An đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Vinh - Nghệ An 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Ninh Chiểu

 Trụ sở: Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh