Xe Phi Hiệp

So sánh giá vé lịch trình xe Phi Hiệp với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phi Hiệp

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Thanh Khê 3 chuyến/ngày
Thanh Khê đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Vũng Tàu đi Liên Chiểu 1 chuyến/ngày
Liên Chiểu đi Vũng Tàu 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phi Hiệp

 Trụ sở: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng