• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Phi Hiệp

So sánh giá vé lịch trình xe Phi Hiệp với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phi Hiệp

Tuyến đường Giá vé
2 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phi Hiệp

 Trụ sở: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng