Xe Phi Hiệp

So sánh giá vé lịch trình xe Phi Hiệp với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phi Hiệp

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phi Hiệp

 Trụ sở: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng