Xe Philip Travel

So sánh giá vé lịch trình xe Philip Travel với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Philip Travel

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Đạ Huoai - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày
Đà Lạt - Lâm Đồng đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đà Lạt - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bảo Lộc - Lâm Đồng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Philip Travel

 Trụ sở: 31 Nguyễn Đình Quân, Phường 5, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng