Xe Phù Mỹ

So sánh giá vé lịch trình xe Phù Mỹ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phù Mỹ

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phù Mỹ - Bình Định 1 chuyến/ngày
Phù Mỹ - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phù Mỹ

 Trụ sở: Quốc lộ 1, Trà Giang, Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định