• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
Xe Phú Quý

So sánh giá vé lịch trình xe Phú Quý với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phú Quý

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thạch Hà - Hà Tĩnh 5 chuyến/ngày
Hà Tĩnh - Hà Tĩnh đi Hà Nội 4 chuyến/ngày
Hà Nội đi Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 5 chuyến/ngày
Thạch Hà - Hà Tĩnh đi Hà Nội 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phú Quý

 Trụ sở: 146 Hà Huy Tập, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh