Xe Phú Quý Hưng

So sánh giá vé lịch trình xe Phú Quý Hưng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phú Quý Hưng

Tuyến đường Giá vé
Giao Thủy - Nam Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Giao Thủy - Nam Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phú Quý Hưng

 Trụ sở: Chợ Bến, xã Giao Phong, Giao Thủy, Tỉnh Nam Định