Xe Phú VIP Limousine

So sánh giá vé lịch trình xe Phú VIP Limousine với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phú VIP Limousine

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 2 chuyến/ngày
Thuỷ Nguyên - Hải Phòng đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phú VIP Limousine

 Trụ sở: Thủy Nguyên, Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng