Xe Phúc Lợi

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Lợi với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Lợi

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Vinh - Nghệ An 5 chuyến/ngày
Cửa Lò - Nghệ An đi Hà Nội 4 chuyến/ngày
Hà Nội đi Cửa Lò - Nghệ An 5 chuyến/ngày
Cửa Lò - Nghệ An đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Lợi

 Trụ sở: Đường Nguyễn Huệ, Phường Nghi Hương, Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An