Xe Phước Thạnh - Huế

So sánh giá vé lịch trình xe Phước Thạnh - Huế với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phước Thạnh - Huế

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Huế - Thừa Thiên-Huế 1 chuyến/ngày
Huế - Thừa Thiên-Huế đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phước Thạnh - Huế

 Trụ sở: 37 Đàm Thận Huy, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh