• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Phương Heng

So sánh giá vé lịch trình xe Phương Heng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phương Heng

Tuyến đường Giá vé
4 chuyến/ngày
4 chuyến/ngày
4 chuyến/ngày
4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phương Heng

 Trụ sở: 291 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh