Xe Phương Heng

So sánh giá vé lịch trình xe Phương Heng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phương Heng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phnôm Pênh - Phnôm Pênh 3 chuyến/ngày
Phnôm Pênh - Phnôm Pênh đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Sihanoukville - Sihanoukville 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Siem Reab - Siem Reap 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phương Heng

 Trụ sở: 291 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh