• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
Xe Phương Tú

So sánh giá vé lịch trình xe Phương Tú với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phương Tú

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Qui Nhơn - Bình Định 1 chuyến/ngày
Qui Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phương Tú

 Trụ sở: 42 Nguyễn Du, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh