Xe Phương Ty

So sánh giá vé lịch trình xe Phương Ty với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phương Ty

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Huế - Thừa Thiên-Huế 2 chuyến/ngày
Huế - Thừa Thiên-Huế đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phương Ty

 Trụ sở: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh