Xe Quân Thủy

So sánh giá vé lịch trình xe Quân Thủy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Quân Thủy

Tuyến đường Giá vé
Thường Xuân - Thanh Hóa đi Thái Nguyên - Thái Nguyên 1 chuyến/ngày
Thái Nguyên - Thái Nguyên đi Thường Xuân - Thanh Hóa 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Quân Thủy

 Trụ sở: HTX Vận Tải Tấn Thành, Phú Thọ 2 - Phú sơn, Phường Phú Sơn, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa