Xe Quốc Trung

So sánh giá vé lịch trình xe Quốc Trung với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Quốc Trung

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 2 chuyến/ngày
Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Quốc Trung

 Trụ sở: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh