Xe Sang Huy

So sánh giá vé lịch trình xe Sang Huy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Sang Huy

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 1 chuyến/ngày
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Sang Huy

 Trụ sở: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh