Xe Sơn Hải

So sánh giá vé lịch trình xe Sơn Hải với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Sơn Hải

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Đạ Tẻh - Lâm Đồng 10 chuyến/ngày
Đạ Tẻh - Lâm Đồng đi Sài Gòn 7 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Sơn Hải

 Trụ sở: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh