Xe Sơn Lâm (Phan Thiết)

So sánh giá vé lịch trình xe Sơn Lâm (Phan Thiết) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Sơn Lâm (Phan Thiết)

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phan Thiết - Bình Thuận 1 chuyến/ngày
Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Sơn Lâm (Phan Thiết)

 Trụ sở: 108 Lâm Đình Trức, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận