Xe Sơn Ngọc

So sánh giá vé lịch trình xe Sơn Ngọc với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Sơn Ngọc

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Bắc Kạn - Bắc Kạn 7 chuyến/ngày
Bắc Kạn - Bắc Kạn đi Hà Nội 8 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Sơn Ngọc

 Trụ sở: Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn