Xe Sóng Việt

So sánh giá vé lịch trình xe Sóng Việt với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Sóng Việt

Tuyến đường Giá vé
Phù Cát - Bình Định đi Quy Nhơn - Bình Định 12 chuyến/ngày
Phù Cát - Bình Định đi Quy Nhơn - Bình Định 13 chuyến/ngày
Quy Nhơn - Bình Định đi Phù Cát - Bình Định 13 chuyến/ngày
Quy Nhơn - Bình Định đi Phù Cát - Bình Định 5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Sóng Việt

 Trụ sở: 39B Trường Sơn, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh