Xe Tài Phát

So sánh giá vé lịch trình xe Tài Phát với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tài Phát

Tuyến đường Giá vé
Phù Mỹ - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Phù Mỹ - Bình Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tài Phát

 Trụ sở: Hợp tác xã 303 Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương