Xe Tân Phước Tài

So sánh giá vé lịch trình xe Tân Phước Tài với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tân Phước Tài

Tuyến đường Giá vé
Thuận An - Bình Dương đi Trà Cú - Trà Vinh 2 chuyến/ngày
Trà Cú - Trà Vinh đi Thuận An - Bình Dương 2 chuyến/ngày
Thuận An - Bình Dương đi Bến Tre - Bến Tre 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bến Tre - Bến Tre 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tân Phước Tài

 Trụ sở: 175 Đường 32, Tên Lửa, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh