Xe Tân Thanh Nhàn

So sánh giá vé lịch trình xe Tân Thanh Nhàn với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tân Thanh Nhàn

Tuyến đường Giá vé
Tân Châu - Tây Ninh đi Cà Mau - Cà Mau 1 chuyến/ngày
Cà Mau - Cà Mau đi Tân Châu - Tây Ninh 1 chuyến/ngày
Tân Châu - Tây Ninh đi Năm Căn - Cà Mau 1 chuyến/ngày
Cà Mau - Cà Mau đi Tân Biên - Tây Ninh 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tân Thanh Nhàn

 Trụ sở: 187 Hùng Vương, Khu Phố 4, T.T Hòa Thành, Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh