• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Thành Bưởi

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Bưởi với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Bưởi

Tuyến đường Giá vé
31 chuyến/ngày
28 chuyến/ngày
24 chuyến/ngày
23 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Bưởi

 Trụ sở: 266-268 Lê Hồng Phong, p 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh