Xe Thanh Mỹ

So sánh giá vé lịch trình xe Thanh Mỹ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thanh Mỹ

Tuyến đường Giá vé
Năm Căn - Cà Mau đi Tây Ninh - Tây Ninh 2 chuyến/ngày
Tây Ninh - Tây Ninh đi Năm Căn - Cà Mau 2 chuyến/ngày
Năm Căn - Cà Mau đi Cái Răng - Cần Thơ 2 chuyến/ngày
Năm Căn - Cà Mau đi Vĩnh Long - Vĩnh Long 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thanh Mỹ

 Trụ sở: Cửa 2 Tòa Thánh, Tây Ninh, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh