Xe Thanh Ngọc

So sánh giá vé lịch trình xe Thanh Ngọc với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thanh Ngọc

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Hàm Tân - Bình Thuận 10 chuyến/ngày
La Gi - Bình Thuận đi Sài Gòn 9 chuyến/ngày
Sài Gòn đi La Gi - Bình Thuận 10 chuyến/ngày
Hàm Tân - Bình Thuận đi Sài Gòn 9 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thanh Ngọc

 Trụ sở: La Gi, Tỉnh Bình Thuận