• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Thanh Sơn

So sánh giá vé lịch trình xe Thanh Sơn với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thanh Sơn

Tuyến đường Giá vé
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thanh Sơn

 Trụ sở: Hoàng Mai, TP. Hà Nội