• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
Xe Thanh Sơn (Hải Phòng)

So sánh giá vé lịch trình xe Thanh Sơn (Hải Phòng) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thanh Sơn (Hải Phòng)

Tuyến đường Giá vé
Nam Định - Nam Định đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Nam Định - Nam Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thanh Sơn (Hải Phòng)

 Trụ sở: Chợ Hải An, Hải An, TP. Hải Phòng