Xe Thanh Sơn (Móng Cái)

So sánh giá vé lịch trình xe Thanh Sơn (Móng Cái) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thanh Sơn (Móng Cái)

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Móng Cái - Quảng Ninh 1 chuyến/ngày
Móng Cái - Quảng Ninh đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Móng Cái - Quảng Ninh 1 chuyến/ngày
Móng Cái - Quảng Ninh đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thanh Sơn (Móng Cái)

 Trụ sở: Phường Ka Long, Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh