Xe Thanh Thảo

So sánh giá vé lịch trình xe Thanh Thảo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thanh Thảo

Tuyến đường Giá vé
Chợ Mới - An Giang đi Tân Phú - Đồng Nai 1 chuyến/ngày
Tân Phú - Đồng Nai đi Chợ Mới - An Giang 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thanh Thảo

 Trụ sở: Phú Thanh, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai