Xe Thành Thủy

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Thủy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Thủy

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 1 chuyến/ngày
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Thủy

 Trụ sở: Quốc Lộ 55, Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận